fbpx

مدارک لازم:

١- ثبت حواله پرداختی در صفحه ثبت پرداخت. برای اطلاع از مبلغ پرداختی به صفحه ویزای تحصیلی مراجعه نمایید.
۲- تمامی گذرنامه های جدید و قدیم کشور ایران و یا کشور دیگری که دارید، شامل صفحه عکس دار گذرنامه، تمام ویزاها و مهرهای ورود و خروج در صفحات آن. (اسکن رنگی و ذخیره تمامی صفحات در یک فایل PDF به نام dc01)
۳- ترجمه رسمی شناسنامه با مهر مترجم رسمی و مهر وزارت دادگستری بر روی صفحات ترجمه شده انگلیسی و صفحات فتوکپی ضمیمه شده فارسی. در صورت تاھل ترجمه رسمی شناسنامه ھای ھمسر و فرزندان نیز الزامی است. (اسکن رنگی و ذخیره تمامی صفحات در یک فایل PDF به نام dc-a)
۴- ترجمه رسمی کارت ملی با مهر مترجم رسمی و مهر وزارت دادگستری بر روی صفحه ترجمه شده انگلیسی و صفحه فتوکپی ضمیمه شده فارسی. در صورت تاھل ترجمه رسمی کارت ملی ھمسر و فرزندان نیز الزامی است. (اسکن رنگی و ذخیره تمامی صفحات در یک فایل PDF به نام dc-b)
۵- ترجمه رسمی سند ازدواج یا طلاق با مهر مترجم رسمی و مهر وزارت دادگستری بر روی صفحات ترجمه شده انگلیسی و صفحات فتوکپی ضمیمه شده فارسی. (اسکن رنگی و ذخیره تمامی صفحات در یک فایل PDF به نام dc-c)
۶- ترجمه رسمی گواھی اشتغال به تحصیل یا آخرین مدرک تحصیلی همراه با ریز نمرات با مهر مترجم رسمی بر روی صفحه ترجمه شده انگلیسی و صفحه فتوکپی ضمیمه شده فارسی. (اسکن رنگی و ذخیره تمامی صفحات در یک فایل PDF به نام dc-d)
۷- ترجمه رسمی گواھی عدم سوء پیشینه با مهر مترجم رسمی و مهر وزارت دادگستری بر روی صفحه ترجمه شده انگلیسی و صفحه فتوکپی ضمیمه شده فارسی. (اسکن رنگی و ذخیره تمامی صفحات در یک فایل PDF به نام dc-e)
۸- ترجمه رسمی گواھی حضانت فرزند یا مجوز قانونی خروج از کشور برای فرزندان زیر ١٨ سالی که فقط با پدر یا مادر قصد ورود به کشور کانادا را دارند با مهر مترجم رسمی و مهر وزارت دادگستری بر روی صفحات ترجمه شده انگلیسی و صفحات فتوکپی ضمیمه شده فارسی. (اسکن رنگی و ذخیره تمامی صفحات در یک فایل PDF به نام dc-f)
۹- ترجمه رسمی پرینت حساب بانکی شخصی حسابھای جاری، پس انداز یا سپرده ثابت با تاریخ شش ماه گذشته تا امروز با مهر مترجم رسمی بر روی صفحات ترجمه شده انگلیسی و صفحات فتوکپی ضمیمه شده فارسی. اگر تمامی کلمات و مهر بانک در پرینت حساب بانکی انگلیسی می باشند، نیازی به ترجمه رسمی آن نیست. (اسکن رنگی و ذخیره تمامی صفحات در یک فایل PDF به نام dc-g)
۱۰- اگر پرینت حساب بانکی از طرف متقاضی یا پدر، مادر، برادر یا خواهر ارائه می شود، ترجمه رسمی گزارش حساب بانکی با مهر مترجم رسمی و مهر وزارت دادگستری بر روی صفحات ترجمه شده انگلیسی و صفحات فتوکپی ضمیمه شده فارسی. (اسکن رنگی و ذخیره تمامی صفحات در یک فایل PDF به نام dc-h)
۱۱- اگر پرینت حساب بانکی از طرف پدر، مادر، برادر یا خواهر ارائه می شود، اسکن از صفحه عکس دار گذرنامه ایشان نیاز می باشد. (اسکن رنگی و ذخیره آن در یک فایل PDF به نام dc-i)
۱۲- ترجمه رسمی سند ملکی یا زمین با مهر مترجم رسمی و مهر وزارت دادگستری بر روی صفحات ترجمه شده انگلیسی و صفحات فتوکپی ضمیمه شده فارسی. (اسکن رنگی و ذخیره تمامی صفحات در یک فایل PDF به نام dc-l)
۱۳- یک قطعه عکس رنگی با مشخصات فنی تعیین شده توسط اداره مهاجرت. (اسکن رنگی و ذخیره تمامی صفحات در یک فایل PDF یا JPG به نام dc-ph)
۱۴- لیست اسامی کشورهایی که در ده سال گذشته به آنها سفر داشته اید را در صفحه سابقه سفر وارد نمایید.
۱۵- تکمیل فرم اطلاعات خانوادگی در صفحه فرم اطلاعات خانوادگی.
۱۶- نامه رد شدن درخواست ویزای قبلی یا ویزای کنسل شده کشورهای کانادا، آمریکا، انگلستان، استرالیا یا کشورهای عضوء شینگن. (یک فایل PDF به نام dc-p)

توجه:
از آنجاییکه دلیل درخواست ویزای شما برای اداره مهاجرت کشور کانادا، تحصیل در کانادا می باشد، حتماً می بایست در ابتدا شهریه مدرسه، کالج یا دانشگاه برای سال اول پرداخت شده و پذیرش تحصیلی دریافت گردد. شهریه برای هر رشته تحصیلی متفاوت می باشد. لطفاً برای کسب اطلاع بیشتر از مبالغ شهریه ها به لینک دانشگاه ها در صفحه ویزای تحصیلی مراجعه فرمایید.

error: انتخاب محتویات قابل دسترس نمی باشد!