fbpx

شرایط لازم:
– داشتن نامه تائیدیه حمایت مالی از موسسه ونچر کپیتال حداقل به مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ دلار کانادا یا از موسسه انجل حداقل به مبلغ ۷۵،۰۰۰ دلار کانادا که می بایست مستقیما به اداره مهاجرت ارسال گردد.
– مدرک زبان انگلیسی یا فرانسه در سطح سی ال بی ۵ به بالا.
– اثبات داشتن شرایط مالی.
– حداکثر تا ۵ متقاضی می توانند در یک کسب و کار قرارداده شوند اگر، هر متقاضی دارای حداقل ۱۰ درصد حق رأی و بصورت شراکتی دارای بیش از ۵۰ درصد حق رأی باشند.
– اگر متقاضیان اصلی توسط اداره مهاجرت رد شوند، درخواست بقیه متقاضیان نیز رد خواهند شد.

مدت زمان:
مدت زمان روند پرونده در اداره مهاجرت کشور کانادا برای این نوع ویزا در شرایط عادی، بین ۶ الی ۲۴ ماه می باشد.

مبالغ پرداختی:
– متقاضی اصلی: ۱،۰۵۰ دلار کانادا
– متقاضی همسر: ۵۵۰ دلار کانادا
– متقاضی فرزند زیر ۲۲ سال: ۱۵۰ دلار کانادا
– متقاضی فرزند ۲۲ سال یا بیشتر دارای ناتوانی جسمانی یا ذهنی: ۱۵۰ دلار کانادا
– کارت اقامت: ۴۹۰ دلار برای متقاضی اصلی و همسر (به ازای هر نفر)
– وکالت پرونده: ۵،۰۰۰ دلار کانادا (فرد مجرد یا خانواده تا سه نفر)
– وکالت پرونده: ۸،۰۰۰ دلار کانادا (خانواده چهار نفر یا بیشتر)

نحوه پرداخت:
جهت پرداخت برای تشکیل پرونده خود در این سازمان، می توانید مبلغ مورد نظر را به حساب بانکی این سازمان در ایران یا کانادا (از طریق صرافی)، واریز نمایید.

شروع و تشکیل پرونده:
برای شروع و تشکیل پرونده در این سازمان، لطفاً برروی گزینه «تشکیل پرونده» در ذیل کلیک فرمایید.

تشکیل پرونده
error: انتخاب محتویات قابل دسترس نمی باشد!