fbpx

برنامه خود اشتغالی به دنبال افرادی می باشد که در کشور کانادا شغل خود را راه اندازی و کار آفرینی نمایند. متقاضی می بایست حتما دارای شرایط ذیل باشد:

– تجربه مربوط به فعالیت های فرهنگی، ورزشی یا کشاورزی.
– قصد یا توانایی آن را دارد که سهم قابل توجهی در زندگی فرهنگی یا ورزشی کشور کانادا را داشته باشد.

شرایط لازم برای فعالیت های فرهنگی، ورزشی:
– تجربه زمانی برای فعالیت های فرهنگی، ورزشی: فعالیت در رشته مربوطه بصورت تمام وقت، حداقل دو تا یکسال در پنج سال گذشته قبل از درخواست ویزا.
– تجربه فعالیت های فرهنگی، ورزشی: تجربه در رشته مربوطه یا داشتن رتبه جهانی در رشته مربوطه یا هردو آنها.
– نشان دادن توانایی یا قصد کارآفرینی در فعالیت های فرهنگی، ورزشی: توانایی حمایت مالی خود برای راه اندازی و ادامه فعالیت های فرهنگی یا ورزشی در داخل کشور کانادا را داشته باشد.
– اثبات توانایی از طریق ارائه طرح توجیحی، سابقه کسب و کار، سابقه شراکت، سفر اکتشافی به کشور کانادا و موارد مالی.

شرایط لازم برای فعالیت کشاورزی:
– تجربه زمانی برای فعالیت کشاورزی: فعالیت در رشته مربوطه بصورت تمام وقت، حداقل دو تا یکسال در پنج سال گذشته قبل از درخواست ویزا.
– تجربه فعالیت کشاورزی: مدیریت مزرعه تجاری.
– نشان دادن توانایی یا قصد کارآفرینی در فعالیت کشاورزی: توانایی خرید و راه اندازی یک مزرعه تجاری در داخل کشور کانادا.
– اثبات توانایی از طریق ارائه طرح توجیحی، سابقه کسب و کار، سابقه شراکت، سفر اکتشافی به کشور کانادا و موارد مالی.

مشاغل مجاز:
گروه ۵۱) مشاغل حرفه ای در فرهنگ و هنر:
کتابداری، بایگانی، محافظین، کارفرمایان، متخصصان ارتباطات، نویسندگان، مترجمان و مشاغل مرتبط، هنرهای خلاق و آفریننده.

گروه ۵۲) مشاغل فنی در هنر، فرهنگی، تفریحی و ورزشی:
مشاغل فنی در کتابخانه ها، آرشیو های عمومی، موزه ها و گالری های هنری، عکاسان، تکنسین های هنر گرافیک، امور فنی و هماهنگی در زمینه فیلمبرداری، پخش و اجرای هنری، سخنرانان و هنرمندان دیگر، طراحان خلاق و صنعتگران، ورزشکاران، مربیان، داوران و مشاغل مربوطه.

– مهارت در زبان انگلیسی یا فرانسه (حداکثر ۲۴ امتیاز):
امتیازات برای زبان رسمی اول بشرح ذیل:
۲ امتیاز برای سی ال بی ۴ الی ۵
۸ امتیاز برای سی ال بی ۶ الی ۷
۱۶ امتیاز برای سی ال بی ۸ با بالا

امتیازات برای زبان رسمی دوم بشرح ذیل:
۲ امتیاز برای سی ال بی ۴ الی ۵
۸ امتیاز برای سی ال بی ۶ الی ۷
۸ امتیاز برای سی ال بی ۸ به بالا

– سابقه شغلی (حراکثر ۳۵ امتیاز):
سابقه کار می بایست در مدت پنج سال قبل از درخواست ویزا بصورت تمام وقت باشد:
۲۰ امتیاز برای ۲ سال سابقه کار.
۲۵ امتیاز برای ۳ سال سابقه کار.
۳۰ امتیاز برای ۴ سال سابقه کار.
۳۵ امتیاز برای ۵ سال سابقه کار.

– سن (حداکثر ۱۰ امتیاز):
صفر امتیاز برای سن ۱۶ سال یا زیر ۱۶ سال.
صفر امتیاز برای سن ۵۴ سال یا بالای ۵۴ سال.
۲ امتیاز برای سن بین ۱۷ الی ۵۳ سال.
۴ امتیاز برای سن بین ۱۸ الی ۵۲ سال.
۶ امتیاز برای سن بین ۱۹ الی ۵۱ سال.
۸ امتیاز برای سن بین ۲۰ الی ۵۰ سال.
۱۰ امتیاز برای سن بین ۲۱ الی ۴۹ سال.

– مدرک تحصیلی (حداکثر ۲۵ امتیاز):
۵ امتیاز برای مدرک دیپلم.
۱۲ امتیاز برای یکسال دیپلم با حداقل ۱۲ سال تحصیلی تمام وقت.
۱۵ امتیاز برای یکسال دیپلم با حداقل ۱۳ سال تحصیلی تمام وقت.
۱۵ امتیاز برای یکسال دانشگاه در دوره کارشناسی با حداقل ۱۳ سال تحصیلی تمام وقت.
۲۰ امتیاز برای دو سال دیپلم با حداقل ۱۴ سال تحصیلی تمام وقت.
۲۰ امتیاز برای مدرک دانشگاهی دوره دو ساله یا بیشتر با حداقل ۱۴ سال تحصیلی تمام وقت.
۲۲ امتیاز برای سه سال دیپلم با حداقل ۱۵ سال تحصیلی تمام.
۲۲ امتیاز برای دو مدرک دانشگاهی دوره کارشناسی با حداقل ۱۵ سال تحصیلی تمام وقت.
۲۵ امتیاز برای مدرک دانشگاهی دوره کارشناسی ارشد یا مدرک دکترا با حداقل ۱۷ سال تحصیلی تمام وقت.

– سازگاری با جامعه کانادا (حداکثر ۶ امتیاز):
۵ امتیاز برای متقاضی یا همسر متقاضی اگر حداقل یکسال سابقه کار تمام وقت با مجوز معتبر در کشور کانادا را داشته باشد.
۵ امتیاز برای متقاضی یا همسر متقاضی اگر حداقل دو سال سابقه تحصیل بصورت تمام وقت با مجوز معتبر در کشور کانادا را داشته باشد. تاریخ فارغ التحصیلی می بایست بعد از سن ۱۷ سالگی با مجوز تحصیلی معتبر باشد. نیازی به اخذ مدرک یا دیپلم نمی باشد.
۵ امتیاز برای متقاضی یا همسر متقاضی اگر دارای نسبت فامیلی با یک فرد مقیم در کشور کانادا را داشته باشد.
سطح تحصیلات همسر متقاضی:
۳ امتیاز برای مدرک دیپلم، فنی حرفه ای یا دانشگاهی با حداقل ۱۲ سال سابقه تحصیل بصورت تمام وقت.
۴ امتیاز برای دو یا سه سال مدرک دیپلم، فنی حرفه ای یا دانشگاهی با حداقل ۱۴ سال سابقه تحصیل بصورت تمام وقت.
۵ امتیاز برای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا با حداقل ۱۷ سال سابقه تحصیل بصورت تمام وقت.

مدت زمان:
مدت زمان روند پرونده در اداره مهاجرت کشور کانادا برای این نوع ویزا در شرایط عادی، بین ۱۲ الی ۴۸ ماه می باشد.

مبالغ پرداختی:
– متقاضی اصلی: ۱،۰۵۰ دلار کانادا
– متقاضی همسر: ۵۵۰ دلار کانادا
– متقاضی فرزند زیر ۲۲ سال: ۱۵۰ دلار کانادا
– متقاضی فرزند ۲۲ سال یا بیشتر دارای ناتوانی جسمانی یا ذهنی: ۱۵۰ دلار کانادا
– کارت اقامت: ۴۹۰ دلار برای متقاضی اصلی و همسر (به ازای هر نفر)
– وکالت پرونده: ۴،۰۰۰ دلار کانادا (خانواده تا سه نفر)
– وکالت پرونده: ۶،۰۰۰ دلار کانادا (خانواده چهار نفر یا بیشتر)

نحوه پرداخت:
جهت پرداخت برای تشکیل پرونده خود در این سازمان، می توانید مبلغ مورد نظر را به حساب بانکی این سازمان در ایران یا کانادا (از طریق صرافی)، واریز نمایید.

شروع و تشکیل پرونده:
برای شروع و تشکیل پرونده در این سازمان، لطفاً برروی گزینه «تشکیل پرونده» در ذیل کلیک فرمایید.

تشکیل پرونده

error: انتخاب محتویات قابل دسترس نمی باشد!