fbpx


توجه: لطفاً قرارداد ذیل را با حروف فارسی تکمیل فرمایید.تلفن تهران: ۸۵۳۱۴۰۴۷
تلفن تورنتو: ۰۰۱۴۱۶۶۹۴۶۶۶۴
info@visastate.com
www.visastate.com

قرارداد ویزای استانی


این قرارداد بین:
مرکز تخصصی خدمات ویزا و مهاجرتی ویزا استیت (Incorporation)، به شماره تلفن ۰۰۱۴۱۶۶۹۴۶۶۶۴، آدرس ایمیل info@visastate.com و وب سایت visastate.com که از این پس در این قرارداد با نام "شرکت" عنوان شده و:

آدرس ایمیل:
تلفن همراه:
نام خانوادگی:
نام:
جنسیت:
 • -- انتخاب نمایید --
 • خانم
 • آقای
به تعداد:
 • -- انتخاب نمایید --
 • ۱ نفر
 • ۲ نفر
 • ۳ نفر
 • ۴ نفر
 • ۵ نفر
 • ۶ نفر
 • ۷ نفر
 • ۸ نفر
 • ۹ نفر
 • ۱۰ نفر
 • ۱۱ نفر
 • ۱۲ نفر
 • ۱۳ نفر
 • ۱۴ نفر
 • ۱۵ نفر
 • ۱۶ نفر
 • ۱۷ نفر
 • ۱۸ نفر
 • ۱۹ نفر
 • ۲۰ نفر
تاریخ قرارداد:
آدرس محل سکونت:
نوع قرارداد:
 • -- انتخاب نمایید --
 • درخواست ویزای استان آنتاریو - شرکت هولدینگ
 • درخواست ویزای استان آنتاریو - کارآفرینی
 • درخواست ویزای استان بریتیش کلمبیا - کارآفرینی
 • درخواست ویزای استان بریتیش کلمبیا - کارآفرینی پروژه های منطقه ای
 • درخواست ویزای استان نوا اسکوشیا - کارآفرینی
 • درخواست ویزای استان نوا اسکوشیا - کارآفرینی فارغ التحصیلین استان
 • درخواست ویزای استان نورت وست تریتوریز - کارآفرینی
 • درخواست ویزای استان پرینس ادوارد آیلند - کارآفرینی


که از این پس در این قرارداد با نام "مشتری" عنوان شده، در تاریخ ذکر شده، بشرح ذیل منعقد شده است.ماده ۱) اختیارات:
مشتری با امضای این قرارداد اعلام می نماید که شرکت را بعنوان مشاور و کارگزار خود در زمینه ارائه خدمات درخواست ویزای انتخاب شده در بالا، از اداره مهاجرت کشور کانادا، به تعداد نفرات ذکر شده، انتخاب و منصوب نموده است. مشتری به شرکت اجازه داده است تا با بررسی روی مدارک حقیقی، حقوقی و محرمانه ایشان، برای درخواست ویزا از استان مربوطه و اداره مهاجرت کشور ذکر شده با محدودیتهایی که در ماده شماره ۲ اعلام شده است، اقدام نماید.ماده ۲) خدمات:
مشتری قانوناً تائید می نماید که خدمات و تسهیلات قابل ارائه توسط شرکت بعنوان "خدمات ویزای استانی در استان انتخاب شده در بالا"، بشرح ذیل میباشند:
الف) بررسی مقدماتی بر روی مدارک حقیقی، حقوقی و مالی مشتری با در نظر گرفتن اینکه، آیا طبق قوانین اداره مهاجرت کشور ذکر شده، مدارک مشتری برای ثبت در اداره مهاجرت مورد قبول می باشد یا خیر.
ب) تنظیم پرونده مشتری و آماده نمودن آن برای ارسال یا ثبت در اداره مهاجرت کشور ذکر شده، بر اساس قوانین اداره مهاجرت آن کشور، دانش و تجربیات شرکت.
ج) تهیه و تنظیم فرمهای رسمی، اطلاعاتی، مالی استان ذکر شده و اداره مهاجرت برای مشتری و درخواست مدارک قانونی مورد نیاز دیگر از مشتری برای پرونده.
د) مشاوره و آمادگی به مشتری درصورت احتمالی دعوت مامور اداره مهاجرت برای مصاحبه حضوری یا تلفنی با مشتری.
ارائه خدمات ویزای استانی کشور کانادا به مشتری توسط شرکت، فقط در محدوده این قرارداد بوده و فقط شامل تعداد نفرات انتخاب شده در بالا، می باشد. شرکت از زمان امضای این قرارداد، قانوناً فقط با شخص امضاء کننده این قرارداد طرف بوده و طبق قانون «حریم خصوصی»، هیچگونه اطلاعاتی از روند پرونده مشتری در اختیار افراد دیگر مانند پدر، مادر، برادر، خواهر یا همسر، دوست، اقوام درجه دو و سه، قرار نخواهد داد.ماده ۳) تایید قانونی:
مشتری تایید می نماید که از ارسال و ثبت مدارک نادرست و جعلی خودداری نموده و در صورت ارائه آن اطلاعات در فرم ارزیابی شرکت یا فرم های اداره مهاجرت، ممکن است مامور اداره مهاجرت با صدور ویزا موافقت نکرده و در بعضی موارد حتی از ورود مشتری به آن کشور تا پنج سال جلوگیری نماید.
مشتری تایید می نماید، ارزیابی احتمال ثبت شدن مدارک در استان مربوطه و اداره مهاجرت کشور ذکر شده در زمان امضای این قرارداد، از طرف شرکت اعلام شده و آن را قبول نموده است.
مشتری تایید می نماید حتی با ارائه مدارک کامل و داشتن وضعیت مناسب مالی و شغلی نیز، هیچگونه ضمانتی برای صدور گواهی نامزدی از طرف استان و صدور ویزا در اداره مهاجرت کشور ذکر شده، وجود ندارد.
مشتری تایید می نماید که الزاماً با پرداخت مبالغ ذکر شده در ماده شماره ۵، شرکت چه کتبی و چه شفاهی، ضمانتی برای موفق شدن پرونده، نداده است.
مشتری تایید می نماید که مسئول تاریخ انقضای گذرنامه و ویزای اقامت خود و همراهان بوده و شرکت مسئولیتی بعهده ندارد. در صورتی که اداره مهاجرت تاریخ اعتبار گذرنامه یا ویزای اقامت مشتری را تایید نکند و پرونده رد شود، این قرارداد مشمول ماده شماره ۶، بند ۳ می گردد.
مشتری تایید می نماید چنانچه پس از امضای این قرارداد، قوانین و یا مبالغ پرداختی به استان یا اداره مهاجرت تغییر یابند، شرکت مسئولیتی بعهده ندارد.
مشتری تایید می نماید که شرکت مجاز می باشد، تمامی اصل یا کپی مدارک را همراه با گزارشات مالی از طرف مشتری برای درخواست گواهی نامزدی در استان مربوطه، تحویل و ثبت نماید.
مشتری تایید می نماید که شرکت مجاز می باشد، تمامی اصل یا کپی مدارک را همراه با نامه قرارداد استانی و فرم ویزا از طرف مشتری برای اجرای روند درخواست ویزا در اداره مهاجرت کشور ذکر شده، تحویل و ثبت نماید.
مشتری تایید می نماید پس از دریافت لیست مدارک درخواستی از طرف شرکت، مدارک را تهیه و بصورت یکباره بین حداکثر ۶۰(شصت) روز تقویمی از تاریخ این قرارداد، آنها را روی وب سایت شرکت، در صفحه «تشکیل پرونده» در قسمت «ثبت مدارک»، بارگذاری نماید. در صورت تاخیر در ثبت مدارک روی وبسایت پس تاریخ تعیین شده، این قرارداد مشمول ماده شماره ۶، بند ۲ می گردد.
مشتری تایید می نماید که زمان لازم برای نتیجه درخواست گواهی نامزدی از استان مربوطه بین پانزده الی نوزده ماه بوده و در صورت تاخیر در اجرای آن از طرف دولت، شرکت مسئولیتی بعهده ندارد.
مشتری تایید می نماید که هزینه های سفر به استان، اقامت و زندگی خود و خانواده، مستقیماً بعهده مشتری می باشد و شرکت مسئولیتی بعهده ندارد.
مشتری تایید می نماید که در صورت دریافت نامه انتقال سرمایه به استان مربوطه از طرف دولت، مبلغ را در تاریخ تعیین شده انتقال خواهد داد و در غیر این صورت این قرارداد مشمول ماده شماره ۶، بند ۳ می گردد.
مشتری تایید می نماید که اداره مهاجرت ممکن است نامه انگشت نگاری یا مصاحبه را بین یک الی سه ماه صادر نماید و شرکت مسئولیتی بعهده ندارد.
شرکت تایید می نماید طبق ماده شماره ۲، تمام سعی خود را بر آن دارد که مراحل استانی و ویزای مشتری به نتیجه رسیده تا نامه قرارداد استانی و ویزای کار توسط اداره مهاجرت، صادر گردد. ولی با توجه به اینکه تصمیم گیرنده نهایی آن سازمان می باشد، شرکت از تضمین نمودن صدور نامه قرارداد استانی و ویزا به هر شکل معذور بوده و شرکت مسئولیتی بعهده ندارد.
مشتری تایید می نماید که اگر اداره مهاجرت کشور ذکر شده، اصل گذرنامه و مدارک را به هر دلیلی تا اعلام نتیجه درخواست ویزا، جهت بررسی بیشتر نزد خود نگاه دارد یا در ارائه جواب تاخیر داشته باشد، شرکت مسئولیتی نداشته و مشتری می بایست تا دریافت نتیجه از طرف اداره مهاجرت منتظر بوده یا در صورت نیاز به داشتن اصل گذرنامه خود، نامه فسخ این قرارداد و درخواست برگشت اصل گذرنامه از اداره مهاجرت را به شرکت، تحویل نماید و در این صورت این قرارداد مشمول ماده شماره ۶، بند ۳ می گردد.
مشتری تایید می نماید در صورت مصاحبه حضوری یا تلفنی با مامور استان یا اداره مهاجرت، نحوه متقائد نمودن مامور مربوطه، قانوناً به عهده خود مشتری بوده و شرکت مسئولیتی بعهده ندارد.
مشتری تایید می نماید در صورت رد شدن پرونده برای درخواست نامه قرارداد استانی در مراحل اولیه و قبل از مصاحبه با مامور استان، این قرارداد مشمول ماده شماره ۶، بند ۵ می گردد.
مشتری تایید می نماید در صورت رد شدن پرونده برای درخواست نامه قرارداد استانی در مراحل آخر و بعد از مصاحبه با مامور استان، این قرارداد مشمول ماده شماره ۶، بند ۶ می گردد.
مشتری تایید می نماید که ارائه مدرک زبان انگلیسی آیلتس برای برنامه های استانی الزامیست و اگر نتواند اصل مدرک زبان را در تاریخ تعیین شده به شرکت ارائه نماید، شرکت مسئولیتی بعهده ندارد و این قرارداد مشمول ماده شماره ۶، بند ۲ می گردد.
مشتری تایید می نماید در صورت دریافت صدور ویزای کار از طرف اداره مهاجرت، طی مدت زمان تعیین شده برای راه اندازی و مدیریت کسب و کار خود به استان مربوطه سفر نماید، در غیر این صورت این قرارداد مشمول ماده شماره ۶، بند ۴ می گردد.
مشتری تایید می نماید در صورت رد یا قبول شدن ویزا در اداره مهاجرت کشور ذکر شده، مدارک ارائه شده مشتری به اداره مهاجرت مانند اصل ترجمه یا کپی برگشت داده نخواهد شد و اداره مهاجرت همه مدارک بجز اصل گذرنامه را جهت بایگانی برای همیشه، نزد خود نگاه خواهد داشت.
مشتری تایید می نماید که مدت اعتبار ویزای صادر شده فقط توسط اداره مهاجرت کشور ذکر شده قابل تعیین بوده و در صورت اخذ ویزا کمتر از مدت اعتبار درخواست شده، شرکت مسئولیتی بعهده ندارد.
مشتری تایید می نماید که تمامی هزینه های مربوط به ترجمه رسمی مدارک، مترجم رسمی، آزمایشات پزشکی، بلیط هواپیما، رزرو محل اقامت، تور تفریحی، بیمه مسافرتی، بیمه درمانی و غیره، مستقیماً بعهده مشتری بوده و شرکت مسئولیتی بعهده ندارد.
در صورت درخواست ارسال مدارک اضافه توسط استان مربوطه یا اداره مهاجرت کشور ذکر شده، مشتری مسئول ارسال و ثبت مدارک به شرکت، می باشد.
مشتری تایید می نماید، اگر فرم های ارزیابی یا اداره مهاجرت را که شرکت در اختیار ایشان قرار می دهد، بصورت کامل تکمیل ننماید، درصد رد شدن پرونده توسط اداره مهاجرت کشور ذکر شده، افزایش یافته و شرکت مسئولیتی بعهده ندارد.
مشتری تایید می نماید که عکس رنگی ارائه شده برای استان مربوطه یا اداره مهاجرت، حداکثر برای شش ماه گذشته می باشد. در غیر اینصورت مسئولیت تاخیر در بررسی پرونده توسط اداره مهاجرت، قانوناً بعهده مشتری می باشد و شرکت مسئولیتی بعهده ندارد.
مشتری تایید می نماید در صورت دریافت نامه بارکد، برای انجام امور انگشت نگاری و عکسبرداری، حداکثر تا مدت ۳۰ (سی) روز تقویمی در یکی از دفاتر VFS در شهر آنکارا یا استانبول در کشور ترکیه حضور یابد. مشتری با اقامت کشور دیگر می تواند در همان کشور به دفتر VFS مراجعه نماید. افراد زیر سن ۱۴ سال و بالای سن ۷۹ سال نیاز به انگشت نگاری ندارند. انگشت نگاری تا مدت ده سال اعتبار خواهد داشت. در صورتیکه مشتری به هر دلیلی وقت تعیین شده اداره مهاجرت را تغییر دهد، مستلزم پرداخت هزینه اضافی و در برخی موارد، فسخ این قرارداد مشمول طبق ماده شماره ۶ بند ۳ می گردد.
مشتری تایید می نماید که درصورت درخواست هرگونه مدارک توسط شرکت مانند مدارک تحصیلی، زبان انگلیسی، حقیقی، حقوقی، مالی و دیگر اطلاعات، آنها را در زمان معین شده آماده و برای شرکت ارسال نماید.ماده ۴) مدت زمان قرارداد:
این قرارداد از زمان تایید دریافت مبالغ ذکر شده در «ماده ۵) پرداخت» در حساب بانکی شرکت شروع شده و تا زمان دریافت نتیجه قبولی، ردی یا فسخ نامه قرارداد استانی یا ویزا از اداره مهاجرت، معتبر می باشد. همچنین پس از دریافت نتیجه درخواست ویزا(قبولی/ردی)، قانوناً این قرارداد، به پایان خواهد رسید.ماده ۵) پرداخت:


دلار کانادا: الف) مشتری تایید می نماید که این مبلغ را برای اجرای پرونده، طی دو قسط به شرکت پرداخت می نماید. قسط اول معادل پنجاه درصد از مبلغ، در زمان امضای این قرارداد و قسط دوم معادل پنجاه درصد مابقی از مبلغ، در زمان دریافت نامه پذیرش تحصیلی می باشد. در صورت تاخیر در پرداخت هر یک از اقساط، شرکت حق خود را محفوط می دارد تا به ازای هر ماه دیرکرد در پرداخت، معادل دو درصد بهره به مبلغ اضافه نموده و مشتری با امضای این قرارداد آن را تایید می نماید. در صورت عدم پرداخت بهره، فسخ این قرارداد مشمول ماده شماره ۶ بند ۲ می گردد.

0


دلار کانادا: ب) مشتری تایید می نماید که این مبلغ را برای امور اداری پرونده در اداره مهاجرت، به شرکت پرداخت می نماید.

0


دلار کانادا: ج) مشتری تایید می نماید که این مبلغ را برای امور انگشت نگاری و عکسبرداری در دفتر VFS، به شرکت پرداخت می نماید.

0


ماده ۶) فسخ قرارداد و استرداد مبالغ:
بند ۱- فسخ قرارداد توسط مشتری:
مشتری می بایست درخواست لغو این قرارداد را بصورت کتبی یا ایمیل به شرکت تسلیم نماید. در صورت فسخ این قرارداد در ۴۸ ساعت اول امضای آن، کل مبالغ پرداخت شده به شرکت قابل استرداد می باشند. ولی در صورت اعلام فسخ قرارداد از طرف مشتری پس از گذشت ۴۸ ساعت از امضای آن و قبل از ثبت پرونده در اداره مهاجرت، مبلغ ذکر شده در ماده شماره ۵ بند الف شامل ماده شماره ۶، بند ۲ قرار گرفته و مبالغ ذکر شده در ماده شماره ۵ بند ب و ج قابل استرداد می باشند.بند ۲- فسخ قرارداد توسط شرکت:
با امضای این قرارداد توسط مشتری، قانوناً به شرکت این حق را می دهد که این قرارداد را بصورت یک طرفه فسخ نموده و پنجاه درصد از مبلغ ذکر شده در ماده شماره ۵ بند الف را دریافت نموده و مبالغ ذکر شده در ماده شماره ۵ بند ب و ج قابل استرداد می باشند. شرکت فسخ این قرارداد را از طریق ارسال ایمیل به مشتری اعلام می نماید.بند ۳- فسخ قرارداد توسط شرکت:
با امضای این قرارداد توسط مشتری، قانوناً به شرکت این حق را می دهد که این قرارداد را بصورت یک طرفه فسخ نموده و پنجاه درصد از مبلغ ذکر شده در ماده شماره ۵ بند الف را دریافت نموده و مبالغ ذکر شده در ماده شماره ۵ بند ب و ج غیر قابل استرداد می باشند. شرکت فسخ این قرارداد را از طریق ارسال ایمیل به مشتری اعلام می نماید.بند ۴- فسخ قرارداد توسط شرکت:
با امضای این قرارداد توسط مشتری، قانوناً به شرکت این حق را می دهد که این قرارداد را بصورت یک طرفه فسخ نموده و کل مبلغ ذکر شده در ماده شماره ۵ بند الف را دریافت نموده و مبالغ ذکر شده در ماده شماره ۵ بند ب و ج غیر قابل استرداد می باشند. شرکت فسخ این قرارداد را از طریق ارسال ایمیل به مشتری اعلام می نماید.بند ۵- فسخ قرارداد توسط شرکت:
با امضای این قرارداد توسط مشتری، قانوناً به شرکت این حق را می دهد که این قرارداد را بصورت یک طرفه فسخ نموده و مبلغ ۵۵۰ (پانصد و پنجاه) دلار کانادا را از کل مبالغ ذکر شده در ماده شماره ۵ دریافت نموده و مابقی مبالغ را طی سی روز کاری به حساب بانکی مشتری واریز نماید. شرکت فسخ این قرارداد را از طریق ارسال ایمیل به مشتری اعلام می نماید.ماده ۷) آمادگی کامل و صحت اطلاعات مشتری:
مشتری تایید می نماید که آمادگی و هماهنگی های لازم را برای انجام کامل این قرارداد با شرکت داشته و شماره تلفن های ارائه شده در این قرارداد صحیح بوده و همیشه تا پایان این قرارداد در دسترس میباشد.ماده ۸) درک مشتری از این قرارداد:
مشتری با امضای این قرارداد الکترونیکی قانوناً تایید می نماید که این قرارداد را بدقت مطالعه نموده، همه مفاد ذکر شده در آن و قوانین شرکت را بطور کامل و صحیح متوجه شده و آن را قبول و تایید می نماید.
مشتری قانوناً تایید می نماید که حتی با امضای این قرارداد و بدون تایید دریافت مبالغ ذکر شده در «ماده ۵) پرداخت» در حساب بانکی توسط شرکت، این قرارداد اعتبار قانونی ندارد.ماده ۹) قانون رسیدگی:
این قرارداد در نه ماده تهیه و تنظیم شده است، که هر کدام حکم واحد را دارد. مرجع رسیدگی به شکایت طرفین، در درجه اول میانجی گری شخص ثالث و در نهایت تابع قانون حقوقی دولت می باشد.

امضای شرکت:

امضای مشتری:

error: انتخاب محتویات قابل دسترس نمی باشد!