fbpx
بستگان شما می توانند در کشور زیبای کانادا زندگی، تحصیل و کار نموده و از رفاه اجتماعی این کشور بهره مند گردند، اگر اقامت دائم کشور کانادا را دریافت نمایند. شما می توانید کفالت بعضی از بستگان خود را بعهده بگیرید، اگر دارای سن بالای ۱۸ سال هستید و اقامت دائم یا شهروندی کشور کانادا را دارید.

 

انواع کفالت بشرح ذیل می باشند:

 

کفالت همسر
– کفالت فرزند
– کفالت والدین
– کفالت پدربزرگ و مادربزرگ
– کفالت دیگر بستگان
– کفالت فرزند خوانده
error: انتخاب محتویات قابل دسترس نمی باشد!