fbpx

اقامت دائم کشور کانادا از طریق برنامه اکسپرس اینتری (ورودی سریع):
این روش از اقامت برای متقاضیانی می باشد که بعنوان نیروی کار ماهر مایل به اقامت دائم و مشارکت در پیشرفت و رشد اقتصاد کشور کانادا می باشند.

برنامه اکسپرس اینتری (ورودیسریع) چگونه کار می کند:
اداره مهاجرت کشور کانادا از ژانویه سال ۲۰۱۵ اعلام کرد که برای مدیریت پرونده های متقاضیان نیروی کار ماهر (Skilled Workers) برای درخواست اقامت دائم کشور کانادا، از یک سیستم جدید دیجیتالی به نام اکسپرس اینتری (ورودی سریع) استفاده می نماید.

 ارزیابی برای داشتن شرایط لازم:
برنامه اکسپرس اینتری (ورودی سریع) دارای سه زیر مجموعه برنامه مهاجرتی می باشد که ارزیابی متقضیان هر یک از آن زیر مجموعه ها برحسب ملیت، سن، مهارت در زبان انگلیسی یا فرانسه، داشتن اعضای خانوادگی در کانادا، تحصیلات، سابقه کار، جزئیات نامه پیشنهاد کار از یک کارفرمای کانادایی برای مشارکت در اقتصاد کشور کانادا، می باشد:

برنامه نیروی کار ماهر فدرال
– برنامه نیروی فنی ماهر فدرال
برنامه تجربه کانادایی

همچنین، استانهای کشور کانادا می توانند از داخل سیستم اکسپرس اینتری (ورودی سریع) متقاضیان اقامت دائم را از طریق برنامه های استانی، انتخاب نمایند.

مقایسه سه زیر مجموعه برنامه مهاجرتی اکسپرس اینتری (ورودی سریع):
قبل از مقایسه سه زیر مجموعه برنامه مهاجرتی اکسپرس اینتری (ورودی سریع)، متقاضیان می بایست بدانند که سیستم انتخاب نامزد اقامت دائم کشور کانادا، بر پایه دو اصل مهم یعنی معیار زبان رسمی کانادا انگلیسی یا فرانسه (CLB) و کد رسمی طبقه بندی شغلی (NOC) می باشند.

معیار زبان رسمی کانادا انگلیسی یا فرانسه (CLB):
معیار زبان رسمی کانادا انگلیسی یا فرانسه (CLB) بعنوان یک سیستم اندازه گیری استاندارد برای بررسی توانایی زبان انگلیسی و فرانسه متقاضیان بزرگسالی که در صدد زندگی و کار در کشور کانادا و درخواست تابعیت آن می باشند، بنا شده است. در این سیستم استاندارد نمره مدرک چهار توانایی نوشتن، خواندن، شنیدن، صحبت کردن مد نظر می باشند که هر کدام از این مهارت ها برای هر برنامه مهاجرتی نمره مخصوص بخود را دارد. CLB از سطح ۴ الی ۱۰ می باشد.

کد رسمی طبقه بندی شغلی (NOC):
کد رسمی طبقه بندی شغلی (NOC) بعنوان یک سیستم شغلی استاندارد فهرستی از تمام مشاغل در بازار کار کشور کانادا می باشد. این سیستم هر شغل را با توجه به نوع و سطح مهارت شغلی برای اهداف مهاجرتی، توصیف و گروه بندی می نماید. گروه های اصلی شغلی عبارتند از:

نوع مهارت کد صفر: مشاغل مدیریتی.
سطح مهارت کد A: مشاغل حرفه ای و تخصصی که معمولاً دارای یک مدرک از دانشگاه می باشند.
سطح مهارت کد B: مشاغل فنی و نیروی ماهر که معمولاً دارای یک دیپلم از کالج یا آموزش به عنوان یک شاگرد، می باشند.
سطح مهارت کد C: مشاغل متوسط که معمولاً دارای مدرک دوره های دبیرستان، هنرستان و یا آموزش های ویژه کار می باشند.
سطح مهارت کد D: مشاغل نیمه متوسط که معمولاً دارای مدرک نیستند و آموزش در حین استخدام و انجام کار صورت می گیرد.

معیارهای واجد شرایط بودن تجربه کانادایی نیروی کار ماهر فدرال نیروی فنی ماهر فدرال
معیار زبان رسمی (CLB) داشتن مدرک زبان انگلیسی یا فرانسه با CLB ۷ برای NOC صفر یا A.
داشتن مدرک زبان انگلیسی یا فرانسه با CLB ۵ برای NOC B.
داشتن مدرک زبان انگلیسی یا فرانسه با CLB ۷. داشتن مدرک زبان انگلیسی یا فرانسه با CLB ۵ در صحبت کردن و شنیدن.
داشتن مدرک زبان انگلیسی یا فرانسه با CLB ۴ در خواندن و نوشتن.
کد رسمی شغلی (NOC) سابقه کار کانادایی در یکی از مشاغل NOC صفر، A یا B. سابقه کار کانادایی یا خارجی در یکی از مشاغل NOC صفر، A یا B. سابقه کار کانادایی یا خارجی در یکی از مشاغل فنی NOC B.
میزان سابقه شغلی حداقل یک سال کار در سه سال گذشته در کانادا. (حتی ترکیبی از کار تمام وقت و نیمه وقت.) حداقل یک سال کار بدون وقفه در ده سال گذشته در کانادا یا کشوری دیگر. (حتی ترکیبی از کار تمام وقت و نیمه وقت یا سابقه در بیشتر از یک شغل در رشته کاری اصلی خود.) حداقل دو سال کار در پنج سال گذشته در کانادا یا کشوری دیگر. (حتی ترکیبی از کار تمام وقت و نیمه وقت.)
نامه پیشنهاد کار از کانادا الزامی نیست. الزامی نیست.، ولی اگر متقضای نامه پیشنهاد کار از یکی کارفرمای کانادایی دارد، می تواند امتیاز بالاتری برای انتخاب سریع تر توسط اداره مهاجرت دریافت نماید. نامه پیشنهاد کار یا قرارداد کاری با تاریخ اعتبار در یک شغل تمام وقت برای حداقل یکسال.
داشتن گواهینامه در رشته فنی که از یکی از استانهای کشور کانادا صادر شده و نشان می دهد که متقاضی برای کار در آن رشته واجد شرایط بوده و امتحانات مربوطه برای کسب گواهینامه را با موفقیت گذرانده است.
میزان تحصیلات الزامی نیست. حداقل دیپلم متوسطه کانادایی یا مدرک خارجی معادل آن. در صورت داشتن مدرک دانشگاهی، متقاضی می تواند امتیاز بالاتری برای انتخاب سریع تر توسط اداره مهاجرت دریافت نماید. الزامی نیست.
error: انتخاب محتویات قابل دسترس نمی باشد!