fbpx

سلب مسئولیت:

ویزا استیت مرکز تخصصی خدمات ویزا و مهاجرت در کشور کانادا جهت دریافت مدارک و درخواست های متقاضیان برای ویزاهای توریستی، تحصیلی، شغلی، پناهندگی، مهاجرت از طریق سرمایه گذاری، برنامه های استانی، کارآفرینی، نیروی کار ماهر می باشد. از این رو، ویزا استیت مدارک کمکی و هزینه های مربوطه برای پردازش ویزا در اداره مهاجرت و هزینه وکالت را از متقاضیان، دریافت می کند. پس از ارزیابی شرایط متقاضی برای درخواست ویزا و مهاجرت، ویزا استیت مراحل ثبت مدارک در اداره مهاجرت را تسهیل می نماید.

ویزا استیت بدین وسیله اعلام می کند که به هیچ عنوان نقشی در صدور ویزاها ندارد و این امر حق انحصاری سفارت و اداره مهاجرت کشور مربوطه می باشد. پس از تحویل مدارک به اداره مهاجرت، ویزا استیت برای هرگونه تأخیر پیش آمده در پردازش یا رد شدن هریک از درخواست های ویزا هیچ گونه مسئولیتی را بر عهده نمی گیرد. در برخی موارد خاص، به جای روند ذکر شده در بالا، اداره مهاجرت مدارک مربوطه را مستقیماً به متقاضیان ارسال یا تحویل می دهد. در چنین مواردی، ویزا استیت در مورد هرگونه خسارت یا صدمات وارد شده به مدارک، به هر نحوی، مسئول نخواهد بود.

ویزا استیت در نگهداری از مدارک و پاسپورت ها ارائه شده توسط متقاضیان، تمامی اقدامات احتیاطی را انجام می دهد. نگهداری از مدارک و پاسپورت نیز مشروط به اتفاقات پیش بینی نشده و شرایط خارج از کنترل ویزا استیت بوده و نمی توان آن را به هرگونه اقدام یا عدم انجام اقدامات پیشگیرانه توسط ویزا استیت، نسبت داد.
ویزا استیت خدمات ارسال مدارک با پست، برای بازگرداندن درخواست های بررسی شده به متقاضیان ویزا به شرط درخواست متقاضیان و به ازای دریافت هزینه معین شده ارائه می دهد. متقاضیان ویزایی که استفاده از این خدمات را انتخاب می کنند می پذیرند و موافقت می کنند که خدمات دریافت مدارک از طریق پست (که در آن مدارک توسط ویزا استیت به متقاضیان بازگردانده می شوند) توسط نهاد دیگر اداره می شود و در محدوده کنترل ویزا استیت قرار ندارد. ویزا استیت هیچ شرکت خدمات پستی را کنترل یا اداره نمی کند و هرگونه مسئولیتی نسبت به خسارت یا صدمات وارد شده به متقاضی در صورت پیش آمدن تأخیر، جابجا شدن، گم شدن یا صدمه دیدن مدارک متقاضی توسط شرکت پستی را رد می کند. یا اگر این تأخیر، جابجایی، گم شدن یا صدمه به دلیل غفلت، تصادف یا هر عامل دیگری ایجاد شده باشد. جبران خسارت، در صورت وجود، فقط بر عهده شرکت پستی و رضایت متقاضی ویزا برای این کار خواهد بود.

همچنین به منظور شفاف سازی بیشتر اعلام می شود که تحت هیچ شرایطی ویزا استیت یا نمایندگانش مسئولیتی در قبال هرگونه رد شدن ویزا، صدمات مستقیم، غیر مستقیم، مالی، مجازاتی، تصادفی، ویژه، عواقبی یا هرگونه صدمات وارد شده به دلیل چنین تأخیر، جابجایی، گم شدن یا صدمه دیدن مدارک از جمله پاسپورت متقاضی قبول نمی نماید.

ویزا استیت هیچ گونه مسئولیتی در قبال هرگونه عواقب گم شدن یا صدمه دیدن که ممکن است به دلیل گم شدن مدارک و پاسپورت مربوطه به متقاضی وارد شود را، نمی پذیرد. موافقت می شود زمانی که متقاضی یا نماینده متقاضی مدارک و پاسپورت مربوطه را به همراه هزینه های مربوطه ویزا ارائه می دهد بدین معنی است که متقاضی «شرایط و مقررات» و جزئیات ذکر شده در اینجا را متوجه شده است. به محض پرداخت شدن حق وکالت توسط متقاضی، تحت فقط شرایط ذکر شده در «شرایط و مقررات» قابل استرداد می باشد. هزینه های دریافت شده توسط نهاد های دولتی به هیچ عنوان قابل برگشت نمی باشند.
هیچ یک از کارکنان ویزا استیت، هیچ گونه حق یا اختیاراتی برای تغییر، اصلاح یا افزایش محتوای اصل مدارک و پاسپورت متقاضی را ندارند.
این توافق نامه بایستی از همه جهات تابع قوانین ایران باشد. کاربر موافقت می کند که هرگونه ادعا یا اختلافی که با ماهیت اختلاف نظر ممکن است علیه ویزا استیت داشته باشد باید توسط دادگاه دارای حوزه قضایی ذیصلاح واقع در تهران، ایران حل و فصل شود.

 

جمع آوری اطلاعات:

حریم خصوصی و محافظت اطلاعات شخصی برای ویزا استیت و نیز تمامی شراکای دیگر آن (که از این پس «ویزا استیت» نامیده می شوند) بسیار حائز اهمیت است. ویزا استیت از تمامی قانون های حفاظت از داده ها در هنگام جمع آوری و پردازش اطلاعات شخصی پیروی می کند. اطلاعات شما توسط ما در سرور(های) رایانه ای واقع در کانادا و ایالات متحده آمریکا، نگهداری می شوند. این اطلاعات همچنین توسط شرکای ما که در حال حاضر در هندوستان قرار دارند قابل دسترسی است. هرگونه انتقال اطلاعات شخصی شما به موقعیت های مکانی خارجی مطابق با قانون حفاظت از اطلاعات صورت می گیرد.

سلب مسئولیت برای نهادهای دیگر:
مطابق با تمامی قانون های حفاظت از اطلاعات، ممکن است داده های شما برای نهاد دیگر که اطلاعات را از جانب ویزا استیت پردازش می کنند، فاش شود. در این مورد، اطلاعات شما ممکن است به خارج از کشور کانادا نیز انتقال داده شود. اطلاعات شما ممکن است در داخل ویزا استیت برای نهادی به غیر از نهاد جمع آوری نیز فاش شود. این اطلاعات ممکن است برای سایر نهادهای دیگر ویزا استیت به همان اندازه ای که نهاد جمع آوری ویزا استیت حق استفاده از آن را دارد، استفاده شود. اطلاعات شما محرمانه در نظر گرفته می شود و برای فرد دیگر فاش نمی شود، به جزء به منظور انجام تعهدات قراردادی برای شما، یا در صورتی که تحت قانون اجباری ملزم به فاش کردن باشد، به خصوص اگر توسط مقامات صالحه درخواست شود یا به منظور اجرای حقوق ویزا استیت.

 

استفاده از اطلاعات:

اطلاعات جمع آوری شده با حسن نیت پردازش خواهند شد. ما قصد نداریم از اطلاعات شما برای فروش یا به هر منظور دیگری، به غیر از مواردی که موافقت کرده باشید، استفاده کنیم و ممکن است از اطلاعات شما به منظور ارسال اطلاعات بازاریابی مربوطه به شما مانند شرکت پستی استفاده نماییم، که این امر به طور معمول توسط ما زمانی که مدارک را به شما باز می گردانیم یا اگر آدرس ایمیل خود را به ما داده باشید، هنگام ارسال ایمیل، قرار داده می شوند.

ممکن است از متقاضیان درخواست شود اطلاعات مشخص مربوط به خود از جمله نام، عکس، آدرس، تاریخ تولد، شماره تلفن، اطلاعات پاسپورت، شناسنامه، درآمد، وضعیت شهروندی، وضعیت تأهل، جزئیات اشتغال، اطلاعات مربوط به پیش زمینه جنایی و نظامی و غیره را ارائه دهند. این اطلاعات مطابق با فرمان الزامی سفارات یا دولت ها و یا سایر دفاتر مربوطه ویزا، جمع آوری می شوند.

اینگونه اطلاعات شخصی ممکن است برای تسهیل پردازش درخواست ویزا و یا درخواست شما، استفاده و فاش سازی شوند:

پردازش درخواست دریافتی برای دسته بندی های مختلف ویزا، مجوز و مدارک مسافرتی و غیره و انجام وظایف و عملکردهای متعدد مرتبط به آن.
پاسخ دهی به پرس و جوهای مختلف در مورد فرآیند ارائه درخواست ویزا به طور کلی.
پاسخ دهی به پرس و جوهای مختلف در مورد وضعیت درخواست انجام شده توسط ویزا استیت.
ارائه و پیشنهاد دادن هرگونه خدمات دیگر مطابق با الزامات دولت ها و سفارات مربوطه.
ارائه اطلاعات شخصی اختیاری است. با این حال، لطفاً توجه فرمایید که امتناع ورزیدن از ارائه اطلاعات شخصی ممکن است توانایی ویزا استیت برای ارائه راهکار و خدمات درخواستی را محدود کند یا بر روی آن تأثیر بگذارد.

ویزا استیت ممکن است تسهیلات متعددی برای پرس و جوهای مرتبط با فرآیند درخواست ویزا به طور کلی و یا وضعیت درخواست های ویزای ارائه شده از طریق ویزا استیت از جمله تماس، پیگیری آنلاین، ایمیل و غیره ارائه دهد.

 

پرس و جو در مورد فرآیند کلی درخواست ویزا:

متقاضیانی که در مورد فرآیند درخواست ویزا به طور کلی پرس و جو می کنند نیازی به ارائه هیچ گونه اطلاعات شخصی ندارند.

 

پرس و جو در مورد وضعیت درخواست ویزا:

متقاضیانی که در مورد وضعیت درخواست ویزای ارائه شده از طریق ویزا استیت پرس و جو می نمایند، می توانند با بیان نمودن شماره رسید، در خواست های ویزا، مجوز یا مدارک مسافرتی خود پیگیری یا دریافت نمایند.

ممکن است از متقاضیان خواسته شود اطلاعات شخصی خود از جمله نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره تلفن، آدرس خیابان، آدرس ایمیل یا تاریخ درخواست و غیره یا ترکیبی از چنین اطلاعاتی را برای اهداف تأیید احراز هویت را، ارائه دهند.

 

برنامه ریزی مصاحبه:

ممکن است افسر اداره مهاجرت، مستلزم حضور متقاضی برای مصاحبه شخصی باشد. از متقاضیان درخواست می شود شماره رسید و اطلاعات شخصی خاصی همچون نام خانوادگی، نام، تاریخ تولد، شماره تلفن، آدرس خیابان، آدرس ایمیل، تاریخ درخواست، و شماره پاسپورت را به منظور برنامه ریزی مصاحبه ها ارائه دهند.

تمامی این اطلاعات ارائه شده توسط متقاضیان در هنگام برنامه ریزی وقت مصاحبه به شکل هایی که ممکن است مورد نیاز باشد تبدیل و به سفارت مربوطه که صلاحیت قضایی دریافت چنین درخواست هایی را دارد مکاتبه می شود.

این اطلاعات ممکن است توسط ویزا استیت برای انجام تعهدات مختلف در قبال اداره مهاجرت مربوطه استفاده و افشا شود و در طی مدت سی روز از تاریخ رسید توسط ویزا استیت پاک می شوند. با این حال هیچ گونه اطلاعات یا داده ای که شامل اطلاعات شخصی متقاضیان است در سرورهای ذکر شده در فوق، ذخیره سازی نمی شوند.

 

افشای اطلاعات شخصی:

ویزا استیت اطلاعات شخصی متقاضیان را اجاره نمی دهد، نمی فروشد یا با آن تجارت نمی کند. ویزا استیت اطلاعات شخصی متقاضیان را افشا و یا در غیر این صورت انتقال می دهد، به غیر از مواردی که در اینجا تعیین شده است. اطلاعات شخصی فقط به منظور ارائه خدمات و انجام تعهدات مختلف استفاده می شود.

با این حال ممکن است ویزا استیت در مواقع مورد نیاز برای مطابقت با دستور دادگاه، هرگونه روند قضائی در حال اجرا، و یا سایر فرآیندهای قانونی، مشروع و تنظیمی ارائه شده در ویزا استیت و یا برای اجرای حقوق قانونی یا دفاع در برابر ادعاهای قانونی، بررسی های جنایی، مسائل قضایی یا به منظور جلوگیری، بازرسی، شناسایی، تعقیب فعالیت های جنایی یا مسائل مربوط به امنیت ملی اطلاعات شخصی را افشا کند و به اشتراک بگذارد.

 

مقدمات ارائه دهنده خدمات:

ویزا استیت ممکن است اطلاعات شخصی را برای ارائه دهندگان خدمات نهاد دیگر مانند تحویل پستی، پیامک، و خدمات تماس افشاء کند یا در غیر اینصورت در اختیارشان قرار دهد. چنین اطلاعات مورد نیاز ارائه دهندگان خدمات نهاد دیگر برای انجام عملکردهای تعیین شده در اختیارشان قرار داده می شود و آن ها مجاز به استفاده یا افشای اطلاعات شخصی برای اهداف شخصی خود نیستند. برای مثال، در مواردی که متقاضی ویزا دریافت خدمات پستی را انتخاب کرده است، ویزا استیت اطلاعات شخصی خاصی همچون نام، آدرس، شماره تلفن را برای ارائه دهندگان خدمات پیک افشاء می کند. با این وجود اطلاعات شخصی برای خدمات پیام در اختیار ارائه دهندگان خدمات قرار داده نمی شود. این ارائه دهندگان خدمات نهاد دیگر همچنین مستلزم به مطابقت با الزامات امنیتی و حریم خصوصی مشخص شده توسط ویزا استیت، هستند.

 

لینک های نهاد دیگر:

وب سایت ویزا استیت ممکن است شامل لینک هایی به وب سایت های دیگر و نهاد دیگر باشد که خدمات مختلفی را تبلیغ می نمایند که تحت مالکیت یا کنترل ویزا استیت نیستند. این لینک های ارجاعی به وب سایت ها که در ماهیت خود تبلیغ در ازای دریافت هزینه اند، مورد تأیید ویزا استیت نیستند. این لینک ها برای راحتی دسترسی به آن ها اختیاری است و بدین معنی نیست که ویزا استیت هر یک از این وب سایت ها، آن را تأیید می نماید و یا شریک آن ها است. از متقاضیان درخواست می شود در هنگام سر و کار داشتن با این وب سایت ها از صلاحدید خود کمک بگیرند. ویزا استیت و نمایندگان آن هیچ گونه مسئولیتی به هر شکلی در قبال این وب سایت های نهادهای دیگر یا هرگونه اطلاعات داخل آن ها نخواهند داشت.

این وب سایت های لینک شده بیانیه ها حریم خصوصی، اطلاعیه ها و شرایط استفاده مستقل و مجزای خود را دارند، که به متقاضیان توصیه می شود با دقت این موارد را مطالعه نمایند. ویزا استیت هیچ گونه کنترلی بر روی این وب سایت های نهاد دیگر ندارد و در نتیجه نباید هیچ گونه مسئولیتی در قبال رویکردهای اطلاعات شخصی آنان داشته باشد.

 

در مورد اطلاعات شخصی:

لطفاً توجه کنید که افشای اطلاعات شخصی اختیاری است. متقاضیانی که اطلاعات شخصی شان را افشاء می کنند اینگونه تلقی می شود که این «حفظ حریم خصوصی» را خوانده و متوجه شده اند و با استفاده و افشای اطلاعات شخصی مطابق با موارد ارائه شده در این حفظ حریم خصوصی موافقت می نمایند.

ویزا استیت نباید برای اثبات صحت یا اعتبار اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی مسئول تلقی شود. وظیفه متقاضی است که از صحیح، کامل و به روز بودن اطلاعات ارائه شده به ویزا استیت اطمینان حاصل کند.

 

تغییرات در این حفظ حریم خصوصی:

لطفاً در نظر داشته باشید که موارد ذکر شده در «حفظ حریم خصوصی» ممکن است روز رسانی شود و متقاضیان باید به طور منظم برای دسترسی به جدیدترین بیانیه این سیاست از وب سایت ویزا استیت بازدید کنند.

ویزا استیت تحت هیچ شرایطی در قبال هرگونه خسارت، صدمات، هزینه ها یا مشکلات ناشی از اشخاص واسطه یا فعالیت های غیر مجاز آنها، مسئول نمی باشد.

error: انتخاب محتویات قابل دسترس نمی باشد!